مدیریت در تراز جهانی

در بیست و یک تیر ماه امسال ،از طرف انجمن توسعه و بهبود کیفیت صنایع ایران و دفتر رایزنی همکاریهای علمی و

آموزشی عضو بنیاد مطالعات آسیایی وابسته به یونسکو، لوح تقدیر مدیریت ترازجهانی به مدیریت شرکت افراگستر اعطا گردید.

صفحه1 از3

تمامی حقوق این وب سایت نزد شرکت بازرگانی افراگستر محفوظ می باشد.
طراحی سایت : اکسین